Vækst, arbejdskraft og globalisering er temaerne for Odense i 2022

Erhvervsliv Odense har spurgt fire store karakterer i Odense om det forgangne år og deres håb for 2022. Her fortæller Torben Frigaard blandt andet om hvad han tager med fra 2021, hvad han ser frem til i det nye år og hvad han ser som den første udfordring. 

Læs artiklen for at få det fulde indblik i Torbens tanker om 2021 og 2022 her: https://erhvervslivodense.dk/artikel/v%C3%A6kst-arbejdskraft-og-globalisering-er-temaerne-for-odense-i-2022

ARTICLES & NEWS